Low Prot

Kalorien: 50 kcal | Kohlenhydrate: 4.5 g | Eiweiß: 1.0 g | Fett: 3.0 g

1.00 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 53 kcal | Kohlenhydrate: 9.0 g | Eiweiß: 1.5 g | Fett: 1.0 g

1.06 WGP

Low Prot

Kalorien: 46 kcal | Kohlenhydrate: 3.0 g | Eiweiß: 1.5 g | Fett: 3.1 g

0.92 WGP

Kalorien: 65 kcal | Kohlenhydrate: 4.7 g | Eiweiß: 4.5 g | Fett: 3.1 g

1.30 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 36 kcal | Kohlenhydrate: 6.9 g | Eiweiß: 1.1 g | Fett: 0.2 g

0.72 WGP

Low Fat

Kalorien: 90 kcal | Kohlenhydrate: 18.0 g | Eiweiß: 4.0 g | Fett: 1.0 g

1.80 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 48 kcal | Kohlenhydrate: 6.3 g | Eiweiß: 2.0 g | Fett: 1.4 g

0.96 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 35 kcal | Kohlenhydrate: 5.3 g | Eiweiß: 1.3 g | Fett: 0.6 g

0.70 WGP

Kalorien: 118 kcal | Kohlenhydrate: 8.1 g | Eiweiß: 5.9 g | Fett: 6.6 g

2.36 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 38 kcal | Kohlenhydrate: 5.1 g | Eiweiß: 0.6 g | Fett: 1.7 g

0.76 WGP

Low Prot

Kalorien: 89 kcal | Kohlenhydrate: 12.7 g | Eiweiß: 2.3 g | Fett: 3.1 g

1.78 WGP

Kalorien: 81 kcal | Kohlenhydrate: 4.0 g | Eiweiß: 5.1 g | Fett: 4.6 g

1.62 WGP

Kalorien: 96 kcal | Kohlenhydrate: 8.8 g | Eiweiß: 6.2 g | Fett: 3.0 g

1.92 WGP

Kalorien: 107 kcal | Kohlenhydrate: 9.5 g | Eiweiß: 5.7 g | Fett: 4.4 g

2.14 WGP

Low Prot

Kalorien: 98 kcal | Kohlenhydrate: 3.8 g | Eiweiß: 2.0 g | Fett: 3.0 g

1.96 WGP

Kalorien: 96 kcal | Kohlenhydrate: 8.8 g | Eiweiß: 4.8 g | Fett: 3.9 g

1.92 WGP

Low Fat

Kalorien: 69 kcal | Kohlenhydrate: 8.9 g | Eiweiß: 3.3 g | Fett: 1.7 g

1.38 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 28 kcal | Kohlenhydrate: 5.8 g | Eiweiß: 0.7 g | Fett: 0.5 g

0.56 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 55 kcal | Kohlenhydrate: 11.0 g | Eiweiß: 1.5 g | Fett: 0.5 g

1.10 WGP

Kalorien: 44 kcal | Kohlenhydrate: 17.0 g | Eiweiß: 4.0 g | Fett: 3.0 g

0.88 WGP