Low ProtLow Fat

Kalorien: 40 kcal | Kohlenhydrate: 6.0 g | Eiweiß: 2.9 g | Fett: 0.5 g

0.80 WGP

Low CarbLow Prot

Kalorien: 130 kcal | Kohlenhydrate: 2.0 g | Eiweiß: 0.1 g | Fett: 14.0 g

2.60 WGP

Kalorien: 277 kcal | Kohlenhydrate: 43.0 g | Eiweiß: 15.0 g | Fett: 3.4 g

5.54 WGP

Kalorien: 226 kcal | Kohlenhydrate: 29.0 g | Eiweiß: 3.4 g | Fett: 10.5 g

4.52 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 106 kcal | Kohlenhydrate: 24.0 g | Eiweiß: 1.1 g | Fett: 0.2 g

2.12 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 67 kcal | Kohlenhydrate: 14.3 g | Eiweiß: 1.0 g | Fett: 0.2 g

1.34 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 61 kcal | Kohlenhydrate: 12.0 g | Eiweiß: 1.0 g | Fett: 1.0 g

1.22 WGP

Kalorien: 272 kcal | Kohlenhydrate: 56.0 g | Eiweiß: 3.9 g | Fett: 3.2 g

5.44 WGP

Kalorien: 317 kcal | Kohlenhydrate: 56.0 g | Eiweiß: 3.9 g | Fett: 3.2 g

6.34 WGP

Kalorien: 317 kcal | Kohlenhydrate: 56.0 g | Eiweiß: 3.9 g | Fett: 3.2 g

6.34 WGP

Low Prot

Kalorien: 79 kcal | Kohlenhydrate: 7.9 g | Eiweiß: 1.4 g | Fett: 4.6 g

1.58 WGP

Low Prot

Kalorien: 112 kcal | Kohlenhydrate: 9.4 g | Eiweiß: 1.4 g | Fett: 7.7 g

2.24 WGP

Low Fat

Kalorien: 50 kcal | Kohlenhydrate: 5.5 g | Eiweiß: 4.2 g | Fett: 1.0 g

1.00 WGP

Kalorien: 184 kcal | Kohlenhydrate: 3.5 g | Eiweiß: 15.3 g | Fett: 12.1 g

3.68 WGP

Low Fat

Kalorien: 347 kcal | Kohlenhydrate: 80.7 g | Eiweiß: 10.1 g | Fett: 1.1 g

6.94 WGP

Kalorien: 146 kcal | Kohlenhydrate: 22.2 g | Eiweiß: 5.3 g | Fett: 2.6 g

2.92 WGP