Low ProtLow FatBonus

Kalorien: 30 kcal | Kohlenhydrate: 4.2 g | Eiweiß: 0.7 g | Fett: 1.1 g

0.60 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 30 kcal | Kohlenhydrate: 6.0 g | Eiweiß: 0.7 g | Fett: 0.4 g

0.60 WGP

Kalorien: 155 kcal | Kohlenhydrate: 25.5 g | Eiweiß: 4.0 g | Fett: 3.0 g

3.10 WGP

Low Prot

Kalorien: 162 kcal | Kohlenhydrate: 9.8 g | Eiweiß: 0.7 g | Fett: 13.0 g

3.24 WGP

Kalorien: 197 kcal | Kohlenhydrate: 5.0 g | Eiweiß: 24.0 g | Fett: 9.0 g

3.94 WGP

Kalorien: 240 kcal | Kohlenhydrate: 10.0 g | Eiweiß: 23.0 g | Fett: 12.0 g

4.80 WGP

Kalorien: 337 kcal | Kohlenhydrate: 6.0 g | Eiweiß: 22.0 g | Fett: 25.0 g

6.74 WGP

Kalorien: 131 kcal | Kohlenhydrate: 12.0 g | Eiweiß: 5.8 g | Fett: 6.1 g

2.62 WGP

Low Prot

Kalorien: 64 kcal | Kohlenhydrate: 6.2 g | Eiweiß: 1.4 g | Fett: 3.3 g

1.28 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 170 kcal | Kohlenhydrate: 37.5 g | Eiweiß: 1.8 g | Fett: 0.6 g

3.40 WGP

Kalorien: 327 kcal | Kohlenhydrate: 59.0 g | Eiweiß: 10.5 g | Fett: 3.3 g

6.54 WGP

Low Prot

Kalorien: 239 kcal | Kohlenhydrate: 10.0 g | Eiweiß: 1.0 g | Fett: 22.0 g

4.78 WGP

Low Prot

Kalorien: 68 kcal | Kohlenhydrate: 5.6 g | Eiweiß: 1.0 g | Fett: 4.4 g

1.36 WGP

Low Prot

Kalorien: 101 kcal | Kohlenhydrate: 6.0 g | Eiweiß: 1.0 g | Fett: 8.0 g

2.02 WGP

Low Prot

Kalorien: 120 kcal | Kohlenhydrate: 5.0 g | Eiweiß: 2.5 g | Fett: 10.0 g

2.40 WGP

Kalorien: 299 kcal | Kohlenhydrate: 22.0 g | Eiweiß: 12.0 g | Fett: 17.0 g

5.98 WGP

Low Prot

Kalorien: 75 kcal | Kohlenhydrate: 6.0 g | Eiweiß: 2.0 g | Fett: 5.0 g

1.50 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 49 kcal | Kohlenhydrate: 6.8 g | Eiweiß: 2.3 g | Fett: 1.3 g

0.98 WGP

Kalorien: 338 kcal | Kohlenhydrate: 40.0 g | Eiweiß: 14.0 g | Fett: 9.6 g

6.76 WGP

Kalorien: 348 kcal | Kohlenhydrate: 34.0 g | Eiweiß: 14.0 g | Fett: 13.0 g

6.96 WGP