Low ProtLow Fat

Kalorien: 28 kcal | Kohlenhydrate: 4.2 g | Eiweiß: 1.1 g | Fett: 0.2 g

0.56 WGP

Kalorien: 173 kcal | Kohlenhydrate: 5.2 g | Eiweiß: 4.4 g | Fett: 14.8 g

3.46 WGP

Low Prot

Kalorien: 135 kcal | Kohlenhydrate: 4.2 g | Eiweiß: 2.4 g | Fett: 12.0 g

2.70 WGP

Kalorien: 126 kcal | Kohlenhydrate: 4.0 g | Eiweiß: 4.2 g | Fett: 10.4 g

2.52 WGP

Low Prot

Kalorien: 179 kcal | Kohlenhydrate: 6.9 g | Eiweiß: 1.5 g | Fett: 16.0 g

3.58 WGP

Kalorien: 278 kcal | Kohlenhydrate: 56.1 g | Eiweiß: 4.0 g | Fett: 3.3 g

5.56 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 394 kcal | Kohlenhydrate: 98.6 g | Eiweiß: 0.0 g | Fett: 0.0 g

7.88 WGP

Low Fat

Kalorien: 164 kcal | Kohlenhydrate: 32.0 g | Eiweiß: 8.5 g | Fett: 0.5 g

3.28 WGP

Kalorien: 82 kcal | Kohlenhydrate: 8.6 g | Eiweiß: 3.5 g | Fett: 3.0 g

1.64 WGP

Low CarbLow Prot

Kalorien: 649 kcal | Kohlenhydrate: 0.1 g | Eiweiß: 0.1 g | Fett: 72.0 g

12.98 WGP

Kalorien: 362 kcal | Kohlenhydrate: 37.3 g | Eiweiß: 19.8 g | Fett: 14.6 g

7.24 WGP

Low Fat

Kalorien: 42 kcal | Kohlenhydrate: 5.0 g | Eiweiß: 3.1 g | Fett: 0.9 g

0.84 WGP

Kalorien: 121 kcal | Kohlenhydrate: 14.5 g | Eiweiß: 9.0 g | Fett: 2.6 g

2.42 WGP

Low Prot

Kalorien: 66 kcal | Kohlenhydrate: 8.0 g | Eiweiß: 1.1 g | Fett: 2.9 g

1.32 WGP

Low CarbLow ProtLow Fat

Kalorien: 20 kcal | Kohlenhydrate: 0.0 g | Eiweiß: 0.0 g | Fett: 0.0 g

0.40 WGP

Kalorien: 81 kcal | Kohlenhydrate: 5.9 g | Eiweiß: 3.0 g | Fett: 5.0 g

1.62 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 72 kcal | Kohlenhydrate: 14.5 g | Eiweiß: 1.0 g | Fett: 1.0 g

1.44 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 111 kcal | Kohlenhydrate: 26.7 g | Eiweiß: 0.3 g | Fett: 0.2 g

2.22 WGP

Low Prot

Kalorien: 114 kcal | Kohlenhydrate: 14.5 g | Eiweiß: 1.1 g | Fett: 5.4 g

2.28 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 122 kcal | Kohlenhydrate: 28.5 g | Eiweiß: 0.8 g | Fett: 0.4 g

2.44 WGP