Low ProtLow Fat

Kalorien: 107 kcal | Kohlenhydrate: 24.0 g | Eiweiß: 2.0 g | Fett: 0.3 g

2.14 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 103 kcal | Kohlenhydrate: 24.1 g | Eiweiß: 0.9 g | Fett: 0.1 g

2.06 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 39 kcal | Kohlenhydrate: 5.8 g | Eiweiß: 1.6 g | Fett: 0.1 g

0.78 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 62 kcal | Kohlenhydrate: 12.1 g | Eiweiß: 2.0 g | Fett: 0.2 g

1.24 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 42 kcal | Kohlenhydrate: 6.3 g | Eiweiß: 1.8 g | Fett: 0.2 g

0.84 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 133 kcal | Kohlenhydrate: 29.8 g | Eiweiß: 1.9 g | Fett: 0.2 g

2.66 WGP

Low FatBonus

Kalorien: 115 kcal | Kohlenhydrate: 18.3 g | Eiweiß: 5.1 g | Fett: 0.3 g

2.30 WGP

Low Fat

Kalorien: 113 kcal | Kohlenhydrate: 17.5 g | Eiweiß: 5.9 g | Fett: 0.6 g

2.26 WGP

Low Fat

Kalorien: 119 kcal | Kohlenhydrate: 18.9 g | Eiweiß: 609.0 g | Fett: 0.5 g

2.38 WGP

Low Fat

Kalorien: 496 kcal | Kohlenhydrate: 18.5 g | Eiweiß: 5.7 g | Fett: 0.3 g

9.92 WGP

Low Fat

Kalorien: 119 kcal | Kohlenhydrate: 18.9 g | Eiweiß: 6.9 g | Fett: 0.5 g

2.38 WGP

Low Fat

Kalorien: 116 kcal | Kohlenhydrate: 19.0 g | Eiweiß: 5.5 g | Fett: 0.5 g

2.32 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 48 kcal | Kohlenhydrate: 8.5 g | Eiweiß: 2.3 g | Fett: 0.5 g

0.96 WGP

Low Fat

Kalorien: 110 kcal | Kohlenhydrate: 18.5 g | Eiweiß: 5.7 g | Fett: 0.3 g

2.20 WGP

Low Prot

Kalorien: 64 kcal | Kohlenhydrate: 7.4 g | Eiweiß: 1.4 g | Fett: 2.8 g

1.28 WGP

Kalorien: 93 kcal | Kohlenhydrate: 8.7 g | Eiweiß: 5.0 g | Fett: 3.8 g

1.86 WGP

Low Prot

Kalorien: 78 kcal | Kohlenhydrate: 7.2 g | Eiweiß: 1.3 g | Fett: 4.5 g

1.56 WGP

Low Prot

Kalorien: 103 kcal | Kohlenhydrate: 6.6 g | Eiweiß: 2.5 g | Fett: 7.0 g

2.06 WGP

Low Prot

Kalorien: 112 kcal | Kohlenhydrate: 13.7 g | Eiweiß: 2.1 g | Fett: 4.7 g

2.24 WGP

Low Prot

Kalorien: 71 kcal | Kohlenhydrate: 7.1 g | Eiweiß: 1.4 g | Fett: 3.9 g

1.42 WGP