Low ProtLow Fat

Kalorien: 217 kcal | Kohlenhydrate: 48.8 g | Eiweiß: 1.5 g | Fett: 0.3 g

4.34 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 345 kcal | Kohlenhydrate: 84.0 g | Eiweiß: 2.8 g | Fett: 0.0 g

6.90 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 71 kcal | Kohlenhydrate: 16.5 g | Eiweiß: 1.0 g | Fett: 0.1 g

1.42 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 72 kcal | Kohlenhydrate: 12.8 g | Eiweiß: 0.2 g | Fett: 0.3 g

1.44 WGP

Low Prot

Kalorien: 84 kcal | Kohlenhydrate: 11.6 g | Eiweiß: 0.1 g | Fett: 4.2 g

1.68 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 64 kcal | Kohlenhydrate: 15.2 g | Eiweiß: 0.1 g | Fett: 0.1 g

1.28 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 112 kcal | Kohlenhydrate: 27.8 g | Eiweiß: 0.6 g | Fett: 0.0 g

2.24 WGP

Low Prot

Kalorien: 123 kcal | Kohlenhydrate: 11.1 g | Eiweiß: 0.1 g | Fett: 8.6 g

2.46 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 115 kcal | Kohlenhydrate: 27.0 g | Eiweiß: 0.7 g | Fett: 0.1 g

2.30 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 231 kcal | Kohlenhydrate: 54.0 g | Eiweiß: 0.2 g | Fett: 0.0 g

4.62 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 243 kcal | Kohlenhydrate: 56.6 g | Eiweiß: 0.8 g | Fett: 0.8 g

4.86 WGP

Low Prot

Kalorien: 115 kcal | Kohlenhydrate: 16.0 g | Eiweiß: 0.3 g | Fett: 5.0 g

2.30 WGP

Low Prot

Kalorien: 78 kcal | Kohlenhydrate: 13.0 g | Eiweiß: 0.0 g | Fett: 2.0 g

1.56 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 241 kcal | Kohlenhydrate: 55.0 g | Eiweiß: 1.4 g | Fett: 0.1 g

4.82 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 183 kcal | Kohlenhydrate: 41.6 g | Eiweiß: 1.6 g | Fett: 0.2 g

3.66 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 216 kcal | Kohlenhydrate: 50.8 g | Eiweiß: 1.3 g | Fett: 0.2 g

4.32 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 162 kcal | Kohlenhydrate: 38.8 g | Eiweiß: 0.6 g | Fett: 0.1 g

3.24 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 71 kcal | Kohlenhydrate: 12.0 g | Eiweiß: 1.8 g | Fett: 1.8 g

1.42 WGP

Low ProtBonus

Kalorien: 64 kcal | Kohlenhydrate: 7.6 g | Eiweiß: 1.6 g | Fett: 2.6 g

1.28 WGP

Kalorien: 136 kcal | Kohlenhydrate: 8.6 g | Eiweiß: 3.0 g | Fett: 9.5 g

2.72 WGP