Low Prot

Kalorien: 440 kcal | Kohlenhydrate: 5.0 g | Eiweiß: 0.3 g | Fett: 7.0 g

8.80 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 50 kcal | Kohlenhydrate: 5.0 g | Eiweiß: 0.0 g | Fett: 0.0 g

1.00 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 133 kcal | Kohlenhydrate: 27.8 g | Eiweiß: 0.0 g | Fett: 0.1 g

2.66 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 102 kcal | Kohlenhydrate: 20.0 g | Eiweiß: 1.1 g | Fett: 0.0 g

2.04 WGP

Low CarbLow Prot

Kalorien: 732 kcal | Kohlenhydrate: 0.5 g | Eiweiß: 1.4 g | Fett: 77.8 g

14.64 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 58 kcal | Kohlenhydrate: 10.1 g | Eiweiß: 1.8 g | Fett: 0.5 g

1.16 WGP

Low ProtLow FatBonus

Kalorien: 40 kcal | Kohlenhydrate: 6.8 g | Eiweiß: 1.1 g | Fett: 0.1 g

0.80 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 58 kcal | Kohlenhydrate: 10.1 g | Eiweiß: 1.8 g | Fett: 0.5 g

1.16 WGP

Low Prot

Kalorien: 337 kcal | Kohlenhydrate: 10.9 g | Eiweiß: 0.8 g | Fett: 32.1 g

6.74 WGP

Low Prot

Kalorien: 211 kcal | Kohlenhydrate: 10.0 g | Eiweiß: 1.5 g | Fett: 18.2 g

4.22 WGP

Low Prot

Kalorien: 232 kcal | Kohlenhydrate: 8.8 g | Eiweiß: 1.7 g | Fett: 21.0 g

4.64 WGP

Low Prot

Kalorien: 106 kcal | Kohlenhydrate: 12.0 g | Eiweiß: 2.1 g | Fett: 5.2 g

2.12 WGP

Low Prot

Kalorien: 212 kcal | Kohlenhydrate: 9.7 g | Eiweiß: 0.9 g | Fett: 18.7 g

4.24 WGP

Low Prot

Kalorien: 263 kcal | Kohlenhydrate: 8.3 g | Eiweiß: 1.5 g | Fett: 24.0 g

5.26 WGP

Kalorien: 385 kcal | Kohlenhydrate: 35.5 g | Eiweiß: 17.5 g | Fett: 16.0 g

7.70 WGP

Kalorien: 368 kcal | Kohlenhydrate: 35.5 g | Eiweiß: 17.5 g | Fett: 16.0 g

7.36 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 141 kcal | Kohlenhydrate: 33.0 g | Eiweiß: 0.7 g | Fett: 0.3 g

2.82 WGP

Low CarbLow ProtLow Fat

Kalorien: 16 kcal | Kohlenhydrate: 0.0 g | Eiweiß: 0.0 g | Fett: 0.0 g

0.32 WGP

Low CarbLow ProtLow Fat

Kalorien: 21 kcal | Kohlenhydrate: 1.5 g | Eiweiß: 0.1 g | Fett: 0.1 g

0.42 WGP

Low ProtLow Fat

Kalorien: 120 kcal | Kohlenhydrate: 27.0 g | Eiweiß: 0.5 g | Fett: 0.5 g

2.40 WGP